A a l d r i k H a r k e m a
Home
Over mij
Schilderijen
CV
Contact
Home

"De schilderijen van Aaldrik Harkema lijken vaak een innerlijke tweespalt in te houden. Er is frictie tussen kleur en niet-kleur, stilstand en beweging, waardeloos en waardevol. Er lijkt een verband, een symbiose te bestaan tussen het nederige en het hogere. Als dat geen metaforen zijn! Maar dat zal Aadrik Harkema een zorg wezen. Hij weet alleen dat het zijn vormen zijn. En hij is zich vaag bewust van hun inhoud. Die zal in de diepte wel met hemzelf te maken hebben. Als hij dat perse zou willen weten, ging hij wel in analyse. Maar laat hij in plaats daarvan liever blijven schilderen. Asjeblieft."

door Manuel Claassen
Beeldend kunstenaar

 

HomeOver mijSchilderijenCVContact